Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Avdelningen för ortodonti i Jönköping

Vid avdelningen för ortodonti i Jönköping bedrivs specialistbehandling av inremitterade patienter. Ortodontisterna svarar även för en omfattande konsultationsverksamhet vid de olika distriktstandvårdsklinikerna för att följa upp bettutveckling och pågående behandlingar.

För såväl svenska som utländska tandläkare ges en programmerad specialistutbildning (SOSFS 1993:4) på minst tre år som leder fram till specialistbehörighet i ortodonti. Hittills har 52 tandläkare utbildats till specialister i ortodonti.

Vid avdelningen för ortodonti bedrivs även fortbildning för allmäntandläkare och tandsköterskor.

Vidare genomförs forsknings- och utvecklingsarbeten med klinisk inriktning. Områden där avdelningens tandläkare ägnat stort intresse är till exempel eruptionsstörningar av hörntänder och molarer, rotresorptioner i anslutning till ortodontibehandling, utvärdering av långtidseffekter av olika typer av ortodontiska behandlingar och ortodontibehandlingar i kombination med käkkirurgiska ingrepp. Under en tjugoårsperiod har ett sextiotal vetenskapliga arbeten utgått från avdelningen.

Kontaktinformation

Postadress
Odontologiska Institutionen
Box 1030
551 11 Jönköping

Besöksadress
Hermansvägen 5
554 53 Jönköping

Tfn: 010-242 53 50
Fax: 010-242 46 12 (administration), fax: 010-242 53 40 (klinik)

E-post

Medarbetare

 • Klinikchef, övertandläkare 
  Rune Lindsten
 • Klinikkoordinator
  Anne Rapp
 • Övertandläkare
  Krister Bjerklin

  Cecilia Hedmo

  Eva Josefsson

  Anders Magnusson

  Maria Opara
 • Tandläkare
  Ingrid Larsson
 • ST-tandläkare
  Malgorzata Caban
  malgorzata.caban@rjl.se
  Erika Ekered
  erika.ekered@rjl.se

  Sofia Heydeck
  sofia.heydeck@rjl.se
  Murtada Jaber
  murtada.jaber@rjl.se
  Emelie Söljegård
  emelie.soljegard@rjl.se
  Martin Öst
 • Meriteringstandläkare
  Isabell Hammarstrand Hansson
 • Vårdadministratör
  Juliana
 • Ortodontiassistenter
  Anette
  Annette
  Berith
  Carina
  Diana
 • Tandsköterskor
  Annika 
  Cecilia
  Elisabeth
  Ida
  Lena
  Lena
  Louise
  Malin
  Marie
  Sarah
  Susanne
  Valbona

 

Uppdaterad: 2019-11-07
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården