Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Avdelningen för ortodonti i Nässjö

Avdelningen för ortodonti i Nässjö bedriver specialistbehandling av inremitterade patienter men svarar även för omfattande konsultationsverksamhet vid allmäntandvårdsklinikerna i den östra länsdelen. Vi bedriver dessutom fortbildning av allmäntandläkare och tandsköterskor och deltar i undervisning av tandhygienister inom tandhygienistutbildningen. Klinisk undervisning av ST-tandläkare genomförs också på kliniken.

Utvecklingsarbetet på kliniken bedrivs för närvarande med inriktning på digital bildhantering och förbättrat IT-stöd i den kliniska verksamheten.

Samlokaliserad med avdelningen för ortodonti finns en filial till tandtekniska laboratoriet i Jönköping.

Kontaktinformation

Post-/besöksadress
Vårdcentralen
571 81 Nässjö

Tfn: 010-243 36 60

E-post

Medarbetare

 • Klinikchef, övertandläkare 
  Karolina Mikkelä Stange
 • Klinikkoordinator
  Ewa Wallén
 • Övertandläkare
  Anna Kratochwil
 • ST-tandläkare
  Erika Ekered

  Emelie Söljegård
 • Ortodontiassistenter
  Annica
  Ing-Marie
  Lena
 • Tandsköterskor
  Jonna
  Linda
  Sirina

Ortodontilaboratorier

Ortodontilaboratorierna i Jönköping och Nässjö.

Uppdaterad: 2019-11-07
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården