Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Personal på ortodontilaboratoriet i Jönköping. Foto: Fotoform

Tandtekniska laboratorierna i Jönköping och Nässjö

Tandtekniska laboratoriet i Jönköping tillverkar tandreglerings-apparatur, oralmotoriska plattor, snarkskenor och studiemodeller. Från 2006 har vi som enda tandtekniska laboratorium i Sverige utrustning för att tillverka elektropalatografi-plattor (EPG-plattor). Se länk nertill på sidan.

Vår primära uppgift är att ge tandteknisk service till avdelningarna för ortodonti och pedodonti, käkkirurgiska kliniken och kompetenscenter i Jönköping och avdelningen för ortodonti i Värnamo, men också allmän- och privattandvården i norra och södra delen av Jönköpings län.

Tandtekniska laboratoriet i Nässjö, som är filial till tandtekniska laboratoriet i Jönköping, ger tandteknisk service huvudsakligen åt östra länsdelen.

Elektropalatografiplattor

Tandtekniska laboratoriet i Jönköping tillverkar gomplattor som kan registrera hur tungan har kontakt med gommen. Detta är de ensamma om i Sverige.
 

 

Adresser, telefon och fax

Tandtekniska laboratoriet i Jönköping

 

Postadress
Odontologiska Institutionen
Box 1030
551 11 Jönköping

Besöksadress
Hermansvägen 5
554 53 Jönköping

Tfn: 010-242 53 35
Fax: 010-242 53 40

E-post

 

Tandtekniska laboratoriet i Nässjö

Adress
Vårdcentralen
571 81 Nässjö

Tfn: 010-243 36 75
Fax: 010-243 36 79

E-post

Medarbetare

 • Tandteknikerchef
  Thomas Johansson

 • Tandtekniker 
  Charlotta Carlén
  Karol Mierzwinski
  Jenny Thulin

  Ann Ericsson 1)
  Iwona Kratochwil 1)

 • Tandteknikerbiträde 
  Magnhild Granberg


  1) Tjänstgör vid tandtekniska laboratoriet i Nässjö

Uppdaterad: 2019-04-23
Jenny Thulin, Tandtekniskt laboratorium, Folktandvården