Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Utbildnings- och Utvecklingsgruppen

Vision:

"Arbetsterapi - för ett aktivt liv till nytta för individ och samhälle".

Verksamhetsidé- Arbetsterapi skall medverka till att ge individen möjlighet att använda och utveckla sina resurser i det dagliga livets aktiviteter för ett bra liv i samhället.

Syfte:

Samverka för effektiv arbetsterapiutveckling inom Region Jönköpings läns kommuner, primärvård samt specialiserad vård.

Mål:

Svara för en evidensbaserad, effektiv, strategisk och systematisk arbetsterapiutveckling.
Stimulera till engagemang och delaktighet i samverkan.

Handlingsplan:
Årligen upprättas handlingsplan som ligger till grund för verksamheten.

Arbetsformer för länets utbildning- och utvecklingsgrupp (nytt fönster)

Mötesanteckningar

Mötesanteckningar (inloggning) Kontakta någon av nedanstående personer för lösenord.

Kontakt

Qulturum
Ann-Margreth Kvarnefors

Höglandet
Rehabiliteringscentrum vakant

Jönköping- Habo - Mullsjö

Elisabet Toorell
036-32 18 71

Maria Frank
036-10 75 90

Maria Brandberg-Sjölund, suppleant

Kommunerna

Gislaved - Gnosjö- Vaggeryd - Värnamo
Vakant   
Somatisk och psykiatrisk specialiserad vård

Vakant
Kommunerna

Primärvård-Bra liv
 

Adjungerade 
Ann Johansson, Hälsohögskolan
0709-528 261

Lena Werner-Pellfolk, Hjälpmedelscentralen
036-32 87 17

Uppdaterad: 2018-05-25
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik