Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Handnätverk för
regionsamverkan sydöstra regionen


Syftet är att i samverkan utveckla handrehabilitering i regiongemensamma rehabiliteringsprogram för effektiva och evidensbaserade åtgärder i hela vårdkedjan. Detta kan möjliggöras genom bland annat auskultation och tjänstgöring på Hand- och plastikkirurgen, nätverk för handrehabilitering inom läns och regionnivå, lokala nätverk inom länssjukvård och primärvård, årlig kompetensutvecklingsdag i Linköping med tema samt rehabiliteringsprogramutveckling

Projekt
Fördjupad samverkan och kompetensutveckling
inom handrehabilitering med planering för implementering av samverkan i ordinarie verksamhet.

Deltagare styrgrupp

Christina Engstrand,
Hand och Plastik Kirurgiska kliniken US
Jenny Eriksson, Kalmar län
Christina Zetterlund, Jkpg län 
Anette Augustsson, Östergötlands län

Deltagare nätverksgrupp sydöstra regionen från F-län

Christina Zetterlund
Höglandets sjukvårdsområde
Elin Sjöstedt
Jönköpings sjukvårdsområde
Ingrid Gunnarsson
Värnamo sjukvårdsområde

Deltagare nätverksgrupp F- län

Höglandet Slutenvård:
Christina Zetterlund Suppleant: Astrid Nordwall Persson                 
Primärvård:
Liselott Gustavsson Suppleant: Sofie Toll Corin

Jönköping Slutenvård:
Elin Sjöstedt 
Suppleant: Madelene Stark 
Primärvård:
Helene Ekroth 
Suppleant: Anna Fagerberg

Värnamo Slutenvård:     
Ingrid Gunnarsson  
Suppleant: Charlotte Runbjörk
Primärvård:
Ingeborg Fogelberg Zagar
Suppleant: Alexandra Åberg

Mötesanteckningar

Mötesanteckningar (inloggning)

Uppdaterad: 2017-05-03
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik