Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

ITAT-gruppen

Arbetsgrupp tillsattes 2002 och har sedan dess arbetat för webbsidan för arbetsterapeuter inom Region Jönköpings län. Efter hand förändrades de tekniska förutsättningarna och i början av 2005 kunde sidan publiceras. Arbetet fortgår nu med att hålla sidan uppdaterad och informativ. Webbsidan har uppmärksammats nationellt och rönt stor uppskattning både lokalt och nationellt.

Har ni, verksamma arbetsterapeuter i region Jönköpings län idéer och tankar angående webbsidan är ni välkomna att kontakta nedanstående. Arbetsgruppen välkomnar också nya medlemmar i gruppen.

 

Uppdaterad: 2017-07-06
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik