Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Tarmsmitta

Detta är underlag för utformning av egna lokala rutiner för respektive enhet.

OBS! För Clostridium difficile-infektion samt vinterkräksjuka gäller separata riktlinjer.

Vårdtagare med symtom på tarmsmitta

De två viktigaste orsakerna till vårdrelaterad tarmsmitta är bakterier och virus.

Var observant på diarré hos patienter och/eller personal. Man vet sällan på förhand vad som är orsaken. Genom att tänka rätt och handla rätt vid diarré hos patienter och/eller personal kan vi minska risken för vårdrelaterad smittspridning.

Som utbrott räknas när två eller flera patienter och/eller personal insjuknar i nära anslutning till varandra.

Isolering av vårdtagare med diarré

 • Vårda vårdtagaren på eget rum med egen toalett. Håll vårdrumsdörren stängd.
 • Informera vårdtagaren om vikten av personlig hygien. Noggrann handhygien före måltid och efter toalettbesök är särskilt viktigt.
 • Byt förorenade kläder och sängkläder snarast möjligt.
 • Servera vårdtagaren mat på rummet.
 • Isolering av vårdtagaren behövs endast så länge han/hon har symtom. Vid återfall isoleras patienten på nytt.

Behandling/undersökning utanför enheten

Om vårdtagaren ska behandlas eller undersökas utanför vårdenheten/boendet, ska mottagande enhet informeras om patientens smitta. Patienten ska då ha rena kläder, renbäddad säng och rena händer. Vid ankomst till konsultenhet bör patienten inte vänta i väntrum utan direkt få komma in på behandlings-/ undersökningsrum.

Behandling/undersökning på enheten

Informera alltid berörd personal vid behandling/konsultation på enheten.

Personal

Basala hygienrutiner vid allt patientnära vårdarbete. Tänk särskilt på:

 • att utföra noggrann handdesinfektion, före och efter patientkontakt samt före all mathantering.
 • att vid infektion med Rotavirus gäller skärpt handhygien: Tvätta händerna med tvål och vatten efter direkt vårdtagarkontakt och bäddning. Händerna torkas torra och därefter utförs handdesinfektion
 • att använda handskar vid kontakt med kroppsvätskor såsom avföring, urin, sårsekret, blod.
 • att använda engångsplastförkläde.
 • sitt inte i patientens säng!

Punktdesinfektion

Punktdesinfektion utförs genom att mekaniskt bearbeta förorenad yta med alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt*. Använd handskar för att skydda händerna mot kemiska medel.

Smutstvätt

I cirkulation

Behållare med tvättsäck på vårdrummet. Smutstvätt läggs osorterad direkt i tvättsäck. Försluts och hanteras sedan som vanlig tvätt. 
Tvätt som är kraftigt nedsmutsad med avföring/ kroppsvätskor läggs först i varmvattenlöslig plastsäck, därefter i vanlig tvättsäck.

Personlig tvätt

Tvätt som inte kan tvättas i 60°C på normallångt program. Punktdesinfektera synlig smuts med alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt och låt torka. Plagget kan sedan tvättas enligt plaggets tvättråd.

Avfall

Behållare med plastpåse på vårdrummet. Plastpåse tillsluts väl och hanteras därefter som konventionellt avfall*.

Flergångsmaterial

Till exempel bäcken och rostfria tvättfat tas omhand direkt, rengörs och desinfekteras i spoldesinfektor (värmedesinfektion). Kontrollera att de är rena efter körning i desinfektorn. Utför kemisk desinfektion om det inte finns tillgång till spoldesinfektor eller om instrumenten är värmekänsliga.
Använd aldrig rektaltermometer till patienter med misstänkt tarmsmitta eller diarré.

Hjälpmedel

Hjälpmedel som är vårdtagarbundet ska rengöras och desinfekteras vid behov.  Hjälpmedel som används av flera vårdtagare eller ska återlämnas, ska rengöras och desinfekteras noggrant med alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt mellan patienterna.
Tygdynor och liknande tvättas i 60°C på normallångt program.

Städning

Daglig städning

 • Använd rumsbunden städutrustning
 • Noggrann mekanisk rengöring med vanligt rengöringsmedel av alla horisontella ytor, såsom patientens säng, sängbord och golv.
 • Toalettring, spolknopp och tvättställskranar rengörs och desinfekteras med alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt.

Städutrustning rengörs och desinfekteras efter varje användning. Glöm inte stativ och skaft. Städmopp och dukar läggs var för sig i varmvattenlöslig plastpåse på vårdrummet och hanteras sedan enligt lokala rutiner.

Om dammsugare normalt används i eget boende, bör den ersättas med torr/fuktig städmetod runt säng och i hygienutrymme.

Utstädning

Utöver den dagliga städningen görs en noggrann rengöring av toalettstol och dusch. Eventuella sängdraperi, duschdraperi och långa gardiner bör tvättas. Byt toalettrulle.

Referenser

Vårdhandboken, www.vardhandboken.se

Att förebygga vårdrelaterade infektioner - ett kunskapsunderlag, Socialstyrelsen 2006, www.socialstyrelsen.se

 

Ansvarig

Karoline Johansson
Hygiensjuksköterska

036-32 50 82

Mer information

*Länken fungerar bara inom Region Jönköpings län

Registreringslista diarréutbrott

 Val av kem vid smittstädning

 

Uppdaterad: 2019-05-29
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion