Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Buster

Barn- och UngdomsSTöd - En Rättighet (Buster)

BUSTER är en verksamhet inom Psykosvården på Länssjukhuset Ryhov som arbetar med att ge stöd och information till de patienter som är föräldrar och deras barn.

Målet är att träffa alla familjer på Psykosvården där det finns barn som anhöriga. Vi har ingen strikt åldersgräns, behovet styr insatserna. Barnen kan få information om frågor och funderingar som kan uppstå om psykisk ohälsa och BUSTER kan vara behjälpliga med stöd och strategier för att barnen ska kunna hantera sin vardag. Vi arbetar för att motivera familjen till öppen kommunikation för att förebygga problem och stödja barnets utveckling.  En stor del av BUSTERs målsättning är också att ge föräldern stöd i sin föräldraroll.

BUSTER- gruppen innehar särskild utbildning och förståelse för barns utveckling för att kunna bemöta barn och deras föräldrar på ett respektfullt sätt. Vi har ett flexibelt arbetssätt som innebär att vi anpassar insatserna efter familjens behov. BUSTER samverkar med olika myndigheter och organisationer, och kan lotsa familjerna rätt om ytterligare behov finns.

Ann-Marie Lohi
Kontaktperson psykosvården

Uppdaterad: 2017-11-02
Katarina Johansson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik