Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Instrument vid rotbehandling. Foto: Fotoform

Avdelningen för endodonti

Avdelningen för endodonti startade sin verksamhet hösten 2005. Organisatoriskt hör den till avdelningen för parodontologi med vilken den delar flera funktioner.

Klinisk verksamhet

De vanligaste remissorsakerna är olika former av tekniska problem som att leta rotkanaler, instrumentering av kraftigt böjda rotkanaler eller av andra skäl svårinstrumenterade rotkanaler eller utebliven läkning och besvär efter endodontisk behandling. Utöver rotbehandling som är den mest frekvent förekommande insatsen kan det bli aktuellt att komplettera ortograd endodontisk behandling med apikalkirurgi.

Till vår hjälp vid behandling av dessa patienter har vi ett operationsmikroskop som ger god insyn till rotkanalsystemet och förenklar arbetet vid t.ex. letning av rotkanaler. Vid infektionsutredning kan mikrobiologisk diagnostik ibland bli aktuellt för att den antibakteriella behandlingen skall kunna riktas mot aktuella mikroorganismer.

Patienter med svårdiagnostiserade besvär från tänderna utreds med avseende på eventuellt endodontiskt betingad smärta. Detta görs ibland i samarbete med specialist i odontologisk radiologi och bettfysiologi.

Forskning

Utöver den kliniska verksamheten bedrivs forskning i samarbete med institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet samt Hälsohögskolan i Jönköping. Forskningen är inriktad på epidemiologiska frågeställningar inom endodontin.

Utbildning

Avdelningen deltar i utbildningsverksamheten vid Odontologiska Institutionen. Kurser liksom klinikbesök kan erbjudas.

Kontaktinformation

Postadress
Odontologiska Institutionen
Box 1030
551 11 Jönköping

Besöksadress
Hermansvägen 5
554 53 Jönköping

Tfn: 010-242 46 23

E-post

Medarbetare

 • Klinikchef
  Ola Norderyd
 • Klinikkoordinator
  Eva Johansson
 • Övertandläkare
  Carl Anjou

  Fredrik Frisk
 • ST-tandläkare
  Ali Saleh

  Anna Mohlin

  Javier Vidana
 • Meriteringstandläkare
  Mahmoud El Sayed
 • Tandsköterskor
  Julia Andersson
  Monica Hammar
  Elishwa Odisho
  Nina Samuelsson
 • Administrativ assistent
  Anna Thofelt
  Ida Wigrell
Uppdaterad: 2019-11-07
Anne-Cathrine Ström, Käkkirurgiska kliniken Jönköping, Folktandvården