Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Försäkringsmedicin

Region Jönköpings län genomför tillsammans med Försäkringskassan obligatorisk utbildning i försäkringsmedicin för AT-läkare.

Innehåll

Vi har i utbildningen tagit fasta på de av Socialstyrelsen utgivna allmänna råd som bland annat tar upp sjukfrånvarons hälsoeffekter, de samhällsekonomiska konsekvenserna av sjukfrånvaron, sjukskrivningstraditioner, den ansvarsfördelning som råder samt Försäkringskassans roll.
Utbildningen syftar också till att klarlägga vilket ansvar socialförsäkringen har gentemot patienten och när socialtjänsten eller arbetsmarknadsverket tar vid.

Målgrupp

AT-läkare, ST-läkare

Mer information:

Kontakt

Raymond Lenrick

Är du intresserad av att delta?

Aktuella kursdatum och anmälan finns i Lärandekalendern

Uppdaterad: 2020-12-01
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion