Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Vårdpreventiva processen

Vårdprevention innebär att skador i vården ska undvikas och att alla patienter ska kunna garanteras en säker och lika vård. För att uppnå detta är det förebyggande arbetssättet präglat av struktur, systematik och synliggjorda resultat.

Målgrupp

Patienter ≥ 65 år inom slutenvård.

Riskbedömningsinstrument och åtgärder som används är framtagna utifrån evidens som finns för äldre. Även för personer yngre än 65 år ska ett preventivt förhållningssätt för fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen alltid beaktas.

Verksamheter som omfattas av Vårdprevention

  • Länssjukhuset Ryhov: Geriatriska-, Infektions-, Kirurg-, Kvinno-, Medicin-, Onkolog-, Ortoped och reumatolog-, Öron- näsa hals-klinik, Rehabmedicinska kliniken
  • Höglandssjukhuset: Kirurg-, Kvinno-, Medicin och geriatrik-, Ortoped- och Psykiatrisk klinik
  • Värnamo sjukhus: Kirurg-, Kvinno-, Medicin och geriatrik-, Ortopedklinik

 

Följa enhetens resultat

Kvalitetsregistret Senior alert används som hjälpmedel för ett få till ett systematiskt arbetssätt och för att följa sina resultat. Samtliga steg i den vårdpreventiva processen ska registreras i Senior alert.

Länk till Senior alert 

För att få tillgång till Senior alert, kontakta din IT-ansvarige eller motsvarande på din enhet. Du loggar in med ditt SITHS-kort men behöver första gången du loggar in med SITHS också använda ditt användarnamn och lösenord.


behöver ett användarnamn och ett lösenord och

Blanketter, manualer och handledningar för vårdprevention

Hämtas på www.senioralert.se - se vänsterspalt.

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Område 9: Vårdprevention - fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen

Kontakt

för vårdprevention

Höglandet: Jan Sverker,

Annika Fransson,

Ryhov: Anette Abrahamsson,

Värnamo: Dzenata Brandic dzenata.brandic@rjl.se

Support Senior alert:
Telefontid: vardagar klockan 09:00–12:00
Telefonnummer: 010-24 212 11

Riktlinje vårdprevention

Innehåller avsnitt om den vårdpreventiva processen: riskbedömning, vårdpreventiva åtgärder, händelser, uppföljning och överrapportering.

Riktlinje (pdf)

 

Mer om varje område

Patientinformation

Skriflig information om områdena i vårdprevention att dela ut:

Folder: Goda råd för dig som är senior och har kontakt med vård och omsorg
Kopieras via något av sjukhusens tryckerier.

Mer material från Senior alert

 

Uppdaterad: 2018-02-12
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion