Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Tillsammans 
– kan vi göra vården bättre

 

Tillsammans symbolAlla vill vi ha en så säker och bra vård som möjligt – oavsett om vi är medarbetare, patienter eller närstående. Alla som tagit del av vården har egna upplevelser av vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Dessa erfarenheter kan vi tillsammans lära av, för att göra vården ännu säkrare och bättre.

 

  • Hur kommer vi samman för att lyssna på och lära av varandra?
  • Hur hittar vi mötesplatser, där allas erfarenheter och goda idéer är lika viktiga – oavsett om du är medarbetare, patient eller närstående?

Är du intresserad av att söka svaren
– tillsammans med de som berörs?


Det är vi. Vi är övertygade om att patienter och närstående utgör den resurs vi saknar, för att få till en ännu säkrare och bättre vård. Våra olika erfarenheter bidrar till ett gemensamt lärande, för att utveckla nya arbetssätt och en kultur där patienters och närståendes upplevelser tas till vara på ett bättre sätt.

Två delprojekt av Tillsammans har genomförts. Team från olika verksamheter har tillsammans med patient- och anhörigrepresentanter arbetat med olika utvecklingsarbeten. Arbetet i teamen presenterades på konferensen Utvecklingskraft 2010 och 2011 (Se seminarium C3, respektive A8).

Vem kan vara med?

Alla som har lust och vilja att bidra:

  • Du som är/har varit patient eller närstående.
  • Du som är medarbetare i vården.

 

Kontakt

 

Malin Skreding Hallgren


 

Uppdaterad: 2020-12-01
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion