Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Esther strategidag 2009

Underhållning på  temat Esther under lunchpausen.

 

Presentationer från Esther strategidag 2009-10-22.

Torsdag den 22 oktober samlades ett 70-tal personer på Träcentrum i Nässjö för den årliga strategidagen för Esthernätverket.På plats fanns medarbetare och chefer från primärvården och slutenvården och från socialförvaltningarna i kommunerna på Höglandet. Deltog gjorde också en politiker och ett antal pensionärer; de sistnämda för att också få med deras perspektiv i gruppdiskussionerna.

Inledning Miriam Markusson-Berg- Aneby kommun (pdf, nytt fönster)

Esther 2009 Nicoline Wackerberg (pdf, nytt fönster)

Multisjuklighet Gunnar Akner (pdf, nytt fönster)

Hälsoanalys Gunnar Akner (pdf, nytt fönster)

se även www.gunnar-akner.se (nytt fönster)

Vårdval Marianne Zätterqvist (pdf, nytt fönster)

Vårdplanering Elisabeth Lind (pdf, nytt fönster)

Dokumentation grupparbeten (pdf, nytt fönster)

Dokumentation Esther vykort (pdf, nytt fönster)

Gemensamma kompetensbehov 2010 (word, nytt fönster)

Samarbetet fortsätter
Estherdagen inleddes av socialchef Miriam Markusson Berg, socialchef i Aneby kommun och avslutades av Christina Karlsson, ny sjukvårdsdirektör. Båda betonade vikten av patientfokus och samarbete kring Esther – även i fortsättningen.

Redovisning av gruppdiskussioner.

Vårdutvecklare Nicoline Wackerberg, som höll samman dagen, gjorde en genomgång av året som gått och nämnde alla de många förbättringsarbeten som görs.

Professorn i geraiatrik Gunnar Akner från Örebro pratade om äldrevården och hur den skulle kunna förbättras. Under dagen diskuterades i grupper hur nätverket ska fortsätta arbeta och hur samverkan kan bli ännu bättre. Under lunchen samlades man kring ett flertal postrar som beskrev aktuella förbättringsprojekt.

Mingel och posterpresentationer.

Elisabet Lind, Frida Abrahamsson, Susanne Nilsson och Linda Karlsson berättade om förbättringsarbetet Samordnad vårdplanering. Deltagarna fick svara på flera frågor och med hjälp av mentometrar kunde alla se hur svaren fördelade sig procentuellt.

Årets Esther pärlor.

Esthers pärlor
Dagen avslutades med att årets ?Esther pärlor? hyllades och fick ta emot ett diplom för ett engagerat arbete i Esthersarbetets anda. Årets ?pärlor? blev

  • för primärvården: Lotta Lindros, undersköterska i nattpatrullen, Vetlanda
  • för slutenvården: Kerstin Svensson, undersköterska, rehabiliteringskliniken i Nässjö
  • för kommunerna: Jill Malmqvist, undersköterska, Eksjö kommun

 Samordnare

Nicoline Wackerberg
0381- 3 51 27

 Text och bilder

Rolf Bardon
036 - 32 12 96

Fler bilder

Fler bilder från Estherdagen 22 oktober 2009! (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2014-09-09
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion