Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Referensgruppför patientsäkerhet

 

Region Jönköpings läns gemensam referensgrupp för patientsäkerhet:

 • Anette Abrahamsson - chefssjuksköterska, Jönköping
 • Dan Drobin - medicinsk kvalitetschef, Kirurgisk vård
 • Axel Ros – chefläkare, chefläkare och patientsäkerhet
 • Göran Henriks – utvecklingsdirektör, Qulturum
 • Malin Holmqvist – klinisk apotekare
 • Claes Hultberg, distriktsläkare, Råslätts vårdcentral, chefläkare Bra Liv
 • Malin Bengnér, smittskyddsläkare, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 
 • Andreas Lägermo, hygiensjuksköterska, Hälso- och sjukvårdsavdelningen
 • Anna Österström, utvecklingschef, Psykiatri, Rehab och Medicinsk diagnostik
 • Mårten Lindström, ordförande för Läkemedelskomittéen
 • Dzenata Brandic, chefssjuksköterska, Värnamo
 • Annika Fransson, chefssjuksköterska, Eksjö
 • Joakim Edvinsson, utvecklingschef, Medicinsk vård
 • Joanna Mellqvist, patientsäkerhetssamordnare
 • Elin Fröding, Chefläkare, chefläkare och patientsäkerhet
 • Magnus Berndtzon, Metodikum
 • Maysae Quttineh, Systemförvaltare för synergi, Qulturum
 • Terje Blomstrand, chefläkare, chefläkare och patientsäkerhet
 • Birgitta Ekstrand, Chefsläkare, chefläkare och patientsäkerhet
 • Sofia Wetterbrandt, hygiensjuksköterska, Hälso- och sjukvårdavdelningen
 • Helen Karlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska , Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Caroline Lundgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska , Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Anna Strålkrantz, utredare, patientnämnden

 • Sara Sjöberg, utredare, patientnämnden

 • Patrik Blomqvist, patientstödjare

 • Christina Wandt, patient

 

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Maysae Quttineh,
utvecklingsledare, Qulturum

Göran Henriks
goran.henriks@rjl.se

 

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från referensgruppens möten (inloggning till intranät krävs)

 

Uppdaterad: 2021-05-26
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion