Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Utbildning försäkringsmedicin

Aktuella utbildningar

 

Kontaktpersoner

Susanne Leander
Processledare
073-519 46 47

Mona Ericsson
Försäkringskassan

Representar från studierektorsorganisationen
AT-läkare: David Tell
ST-läkare: Anna-Karin Ståhl


Administrationen sköts via
Futurum, Region Jönköpings län

Uppdaterad: 2019-06-17
Susanne Leander, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik