Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Human Dynamics

– ett verktyg för bättre kommunikation, bemötande och samarbete

 

Human Dynamics är en processinriktad utbildning som:

  • visar på människors olika sätt att fungera
  • förmedlar att våra olikheter är styrkor
  • utvecklar individer och arbetsgrupper
  • ger förutsättningar för god samverkan med arbetskamrater och patienter/kunder


Syfte

Human Dynamics innebär ett konkret redskap/förhållningssätt som kan utveckla kommunikationen och dialogen i arbetsgruppen och i mötet med patient/kund.
Utgångspunkten är att sätta fokus på individers olika behov när det gäller kommunikation, inlärning och arbetsprocesser.
När vi ser våra olikheter som styrkor istället för hot, kan vi skapa effektiva team där alla perspektiv tas tillvara. Vi kan också  bli bättre på att bemöta varandra, och våra patienter/kunder, som individer.

Bakgrund

Human Dynamics-utbildningsprogram bygger på den amerikanska psykologen och terapeuten (Ph. Dr) Sandra Seagals forskning om grundläggande mänskliga processer – hur vi fungerar, samt relaterar till och kommunicerar med varandra, hur vi lär och utvecklas utifrån olika grundläggande mönster. Utgångspunkten är kunskap om samspelet – och dynamiken – mellan tre principer: Mental (tanke), emotionell (känsla) och fysisk (handling).

Utbildning

Grundutbildningen i Human Dynamics är fyra dagar i två steg, 2 x 2 dagar. Qulturum erbjuder grundutbildningen varje termin, i samarbete med Human Dynamics Sverige.

Introduktion

Qulturum erbjuder även introduktionspass i Human Dynamics, utifrån efterfrågan och behov. Dessa pass är två–tre timmar långa och kan kopplas till frågeställningar kring exempelvis bemötande, kommunikation, teamarbete och samverkan.

Kontakt

Malin Skreding Hallgren

Är du intresserad av att delta?

Aktuella kursdatum och anmälan i LoK - Lärande och Kompetensportalen

Uppdaterad: 2020-12-01
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion