Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

 

Arbetsgrupp Riktlinjer för läkemedel

Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel tas fram av en arbetsgrupp på uppdrag av läkemedelskommittén i Region Jönköpings län. I arbetsgruppen ingår följande personer:

Kristin Krigsman (sammankallande)
Klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjningen/Klinisk farmaci
Jönköping

Malin Holmqvist
Klinisk apotekare

Läkemedelsförsörjningen/Klinisk farmaci
Jönköping

Lina Forsander
Sjuksköterska
Kirurgkliniken Ryhov

Ferisa Basic
Sjuksköterska
Medicinkliniken Ryhov

Agneta Eckerström
Sjuksköterska
Psykiatriska kliniken Höglandssjukhuset

Maja Hörnmark
Distriktssköterska
Bankeryds vårdcentral

Kristina Petersson
Sjuksköterska
Vetlanda kommun

Sanin Nukovic
Tandläkare
(adjungerad)

Avsnittet kring Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelse har utarbetats av en arbetsgrupp med sjuksköterskor, läkare och apotekare i primärvård, kommun och sluten vård under ledning av Judit Denés, apotekare.

Uppdaterad: 2018-03-09
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service