Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar

Syfte

Att förebygga läkemedelsfel när patienten skrivs in respektive skrivs ut från sjukhus, byter vårdgivare och/ eller vårdnivå.

Arbetssätt

Läkemedelskommittén arbetar aktivt, tillsammans med länets vårdenheter, för att förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar.

Ansvarig

Malin Holmqvist
Klinisk apotekare
010-242 19 69

Mårten Lindström
Ordförande Läkemedelskommittén

Mål och uppföljning

Läkemedelskommittén samordnar mätningar för uppföljning av arbetet, se Uppföljning patientsäkerhet och läkemedel

Mer information

Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar (pusselbit 3), Säker vård

SKL åtgärdsprogram för att Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar. Materialet finns sammanfattat i broschyren Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar.

Institute for Healthcare Improvement. Reconcile Medications at All Transition Points

Uppdaterad: 2019-02-08
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service