Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Högriskläkemedel - förebygga skada vid användning

Högriskläkemedel

Högriskläkemedel, potentiellt farliga läkemedel, är läkemedel som har en större risk att orsaka allvarlig skada på en patient, om de används på fel sätt. I rapporter från Institute for Safe Medication Practices (ISMP) i USA finns beskrivet att även om antalet misstag vid användning av dessa läkemedel inte är större jämfört med övriga läkemedel, så är konsekvensen av ett fel mer förödande för patienten.

ISMP har tagit fram tre listor över högriskläkemedel i olika vårdmiljöer:

Utifrån dessa listor har Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län gjort en anpassning efter svenska förhållanden och identifierat sex läkemedel/ läkemedelsgrupper som högrisk:
Antikoagulantia, Cytostatika (perorala), Insulin, Koncentrerade elektrolytlösningar, Litium och klozapin, Opioider

Riklinjer för att förebygga skada av högriskläkemedel

Utifrån IHI:s guide för att förebygga skada av högriskläkemedel har Läkemedelskommittén tagit fram riklinjer för att att förebygga, identifiera och lindra skada:

Kontakt

Malin Holmqvist
Klinisk apotekare
010-242 19 69

My Liljemark
Klinisk apotekare
010-244 85 24

Anna Adamsson
Klinisk apotekare
010-243 50 48

Mål och uppföljning

Läkemedelskommittén samordnar mätningar för uppföljning av arbetet. Dessa finns samlade under Mål och resultat

Mer information

Området ingår som en "pusselbit" i regionens arbete Säker vård - alla gånger; Förebygga användning av högriskläkemedel (nytt fönster

High-Alert Medication safety, IHI (nytt fönster)

Medication Safety Self Assessment for High-Alert Medications, ISMP (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-06-12
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service