Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Ledningsutveckling
– Verksamhetschef

Vi kommer alltid att vara på väg …

Ibland behöver vi stanna vid en mötesplats för ledare för att tillsammans få och ge input, skapa tid för reflektion, ladda batterier, kolla in omvärlden och därigenom öka vår kompetens.

I detta ledar- och chefsutvecklingsprogram både deltar du och bidrar. Det är ett program där du är din egen möjlighet.

Syfte

Ledar- och chefsutvecklingsprogrammet bygger på landstingets verksamhetsidé och chefspolicy, där övergripande frågor är hur vi skapar bättre:

 • hälsa för invånarna
 • kliniska resultat
 • service till lägre kostnader
 • … och samtidigt frigöra glädje i vardagen och en professionell utveckling för engagerade stolta medarbetare.

Mål

Efter genomfört program ska deltagaren ha stärkt sin
kompetens i;

Systemsyn och gemensam värdegrund genom

 • kundfokus
 • processkunskap

Den lärande organisationen genom

 • samverkan
 • reflektion
 • en utökad verktygslåda

Det personliga ledarskapet genom

 • kommunikationsförmåga
 • strategisk tänkande
 • mod och framtidsbilder
 • energi, nyfikenhet och motivation
 • ett hälsosamt och långsiktigt ledarskap

Innehåll

I programmet växlar vi teori, praktik, eget arbete, erfarenhetsutbyte och reflektion. Programmet har fem huvudsakliga moduler;

 • Kundorientering
 • Processorientering
 • Medarbetarutveckling
 • Strategisk planering
 • Personligt ledarskap

Genomförande

Programmet består av två linjer under ca 1 år där varje linje har anpassade egna aktiviteter varvat med gemensamma mötesplatser.

 • Röd linje: Ny verksamhetschef
 • Svart linje: Erfaren verksamhetschef mer än 5 år

Under programmets gång följer också en uppgift att synliggöra en förändring i styrkortet (BSC) för den verksamhet som man är chef för.

Anmälan

Anmälan gör du till din chef som i sin tur anmäler till HR-chef.

Kontakt

Raymond Lenrick

Eva Werner

Uppdaterad: 2018-10-10
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion