Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Uppföljning patientsäkerhet och läkemedel

Läkemedelskommittén följer upp patientsäkerhetsarbetet kring läkemedel genom följande mätningar:

Verksamheterna kan dessutom använda följande mätningar i sin verksamhet:

Dessa mätningar sammanställs inte längre på regionövergripande nivå utan varje vårdenhet får själv rapportera och sammanställa data som ett led i det egna patientsäkerhetsarbetet.

Kontakt

Malin Holmqvist
Klinisk apotekare
010-242 19 69

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91

Mer information

Läkemedel och patientsäkerhet

Uppdaterad: 2019-04-08
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service