Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Referensintervall

För de flesta analysresultat anges ett referensintervall. Om inget annat anges definieras referensintervallet vanligtvis som det intervall inom vilket 95 % av värdena för friska, vuxna individer återfinns. Gränserna är valda så att 2,5 % återfinns nedanför nedre gränsen och 2,5 % ovanför övre gränsen. I förekommande fall anges köns- och åldersrelaterade referensintervall.

Provtagningshandbok
klinisk kemi

Inga Zelvyté
överläkare/medicinsk chef
010-242 59 25
e-post:

Uppdaterad: 2018-08-17
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik