Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Att leda för bättring - en tidning som slutrapport

"Att leda för bättring" gavs ut av Landstingsförbundet som slutrapport efter det första så kallade Ledarnätverket 1998. Mycket av innehållet är fortfarande aktuellt. De 48 tabloidsidorna är uppdelade i två pdf-filer:

"Att leda för bättring" Del 1, sid 1-23 (pdf)

"Att leda för förbättring" Del 2, sid 24-48 (pdf)

Ur innehållet:

 • Från maskin- till systemålder
 • Förändringar fungerar bäst på lokal nivå
 • Om lärande organisationer
 • Ställ de rätta frågorna!
 • Vad styr våra tankar?
 • Tre slags förväntningar
 • Att mäta sjukvård
 • Systemtänkande - Paul Bataldens analysmodell
 • Om kreativitet
 • Spaning/omvärldsanalys
 • Värdekompassen
 • Statistisk processkontroll

Margareta Palmberg, då chef för Landstingsförbundets utvecklingsavdelning, ledde och planerade ledarnätverket med sin medarbetare.

En spaning i omvärlden efter det nya

Arbetet i ledarnätverket gjorde deltagarna bekanta med det senaste inom utveckling och förbättringsarbete nationellt och internationellt. Syftet var att ge en injektion till nytänkande inom hälso- och sjukvården i Sverige.

Tidningen skrevs och sammanställdes av Margareta Palmberg tillsammans med Göran Henriks och Rolf Bardon, deltagare i det första ledarnätverket, och med stöd av övriga deltagare. Åren efter genomfördes ytterligare ett par ledarnätverk.

Kontakt

Qulturum

 

Uppdaterad: 2017-11-23
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion