Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Verklighetsuppfattning -Sex- och samlevnadsundervisning 

Innehåller de delar i kursplanen som är tillämpliga i sex- och samlevnadsundervisningen på olika nivåer i skolan.

Grundsärskolan

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Med kunskaper om om människan och naturen får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande.

Syfte

  • Eleverna utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem.
  • Ge eleverna förutsättningar att tolka, beskriva och påverka sin verklighet.
  • Ge eleverna möjlighet att se konsekvenserna av eget och andras handlande samt uppfatta samband mellan orsak och verkan.

Centralt innehåll

I årskurs 1-9

  • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktion.
  • Pubertet och hur den inverkar på kroppen.
  • Sexualitet och reproduktion.
  • Kärlek och olika slags relationer.
  • Preventivmetoder.

 

 Kontaktperson

Therese Rostedt
Folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård,
Landstinget i Jönköpings län
 
Mobil: 070-211 31 97 

Kursplaner

 

Metodstöd

Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument (nytt fö

Uppdaterad: 2013-08-12
Therese Rostedt, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling