Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Vardagsaktivitet - Sex- och samlevnadsundervisning

Innehåller de delar i kursplanen som är tillämpliga i sex- och samlevnadsundervisningen på olika nivåer i skolan.

Grundsärskolan

Kunskaper om hem och samhälle ger människor förutsättningar att orientera sig i världen och ta ansvar för sitt handlande.

Syfte

  • Undervisningen ska bidra till ökad självständighet hos eleven och tilltro till den egna förmågan.
  • Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om olika religioner, en förståelse för olika livsfrågor samt perspektiv på sig själva i relation till andra människor.
  • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och om demokratiska processer.

Centralt innehåll

Leva tillsammans

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel

  • gott och ont, rätt och orätt, kamratskap
  • könsroller, jämställdhet och relationer.
  • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.

 Kontaktperson

Therese Rostedt
Folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård,
Landstinget i Jönköpings län

Mobil: 070-211 31 97 

Kursplaner

Metodstöd

Uppdaterad: 2013-08-12
Therese Rostedt, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling