Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Nätverk för arbetsterapeuter inom psykiatri, kommuner och region i Jönköpings län - NAP

Syftet med nätverket är att öka samverkan mellan kommunerna och landstinget samt informera, inspirera och förmedla kunskap mellan arbetsterapeuter som arbetar med psykiska funktionsnedsättningar.

Nätverket  träffas en gång per år och ansvaret för att arrangera träffarna cirkulerar mellan de olika länsdelarna.

Det finns också lokala nätverk som träffas en gång per år för att diskutera lokala frågor och informera om bland annat organisationsförändringar och nya verksamheter.

Dokumentation

 

 

 

 

Kontakt

Jönköping
Yvonne Londos
036-32 14 60, 070-336 3389

 

Värnamo
Karolina Elmblad

Höglandet
Ann Wisén

Information

 

Uppdaterad: 2017-12-01
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik