Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Blanketter, manualer och vägledningar för registrering

Förklaringar till fortkortningar,termer och begrepp som förekommer i riskbedömningsinstrumenten
Förkortningar och ordlista 

1. BLANKETTER

  Före F F Riskbedömning och åtgärder för Trycksår, fall, nutrition, munhälsa

Bakomliggande orsaker Trycksår, nutrition, fall, munhälsa

 

2. MANUALER / VÄGLEDNINGAR för Trycksår, fall, nutrition, munhälsa

 

3. DEFINITIONER AV ÅTGÄRDER

 

4. ATT GÖRA ROAG-BEDÖMNINGAR

Uppdaterad: 2020-04-20
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion