Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Manualer för att använda registret

Att komma igång med Senior alert

Fyll själva i en plan för hur ni ska gå tillväga för att arbeta systematiskt och strukturerat för att förebygga undernäring, trycksår, fall och ohälsa i munnen. Planen beskriver stegen i processen och ställer frågor kring mål, ansvar, avstämningar och andra framgångsfaktorer

 

Registrera i Senior alert

 

Administrera användare

Medarbetare som har samordningsnummer kopplat till sitt HSA-id och SITHS-kort måste administreras av Senior alert. Medarbetare med skyddad indentitet kan endast administreras via kontakt med

 

Beskrivning av våra resultatrapporter

 

Uppdaterad: 2021-03-02
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare