Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Status på trycksår

Definition av trycksår: Trycksår är en skada i huden och underliggande vävnad som uppstår efter en för lång period av otillräcklig eller upphörd blodcirkulation. Kategoriseras 1-4.

 

Status på trycksår

Status på trycksår mäts vid riskbedömning och uppföljning och registreras i Senior alert. Trycksår som uppkommer under tiden personen vistas på enheten registreras under Händelse i Senior alert.

Vid status på trycksår anges:

  • Placering
  • Kategori av trycksår (1-4).

Kategori 1 Hel hud med lokaliserad rodnad som inte bleknar vid tryck. Andra tecken såsom missfärgning av huden, värmeökning, ödem och förhårdnad av huden kan också indikera tryckskada.
Kategori 2 Delhudsskada i epidermis. Såret är ytligt och kan ses som en blåsa eller en avskavning av huden.
Kategori 3 Fullhudsskada som även omfattar skada på, eller nekros av subkutan vävnad och som kan nå ner till, men inte genom, underliggande fascia.
Kategori 4 Omfattande vävnadsskada, nekros eller skada på muskel-, ben- eller stödjevävnad med sårkaviteter.

 

Källa

 

Uppdaterad: 2019-03-18
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion