Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

JUST-kurser

Kursdeltagare

JUST-kurser (Jönköpings Utbildning för ST-tandläkare) har under många år genomförts vid Odontologiska Institutionen i Jönköping. För tillfället arbetar de olika specialistavdelningarna med att ta fram framtidens kurser som, liksom tidigare, kommer att rikta sig till allmän- och ST- tandläkare som vill höja sin kompetens inom de olika odontologiska specialiteterna, samt inom ämnet sällsynta diagnoser. Kurserna, ett ämnesområde per kurs, är tänkta att ge aktuell och fördjupad kunskap inom respektive specialitet/ämne.

Välkommen att söka så fort kurserna är klara.
 

Aktuella JUST-kurser

Ämnesområde Kurstid
   

 

JUST-kurser

Ämnesområde
Bettfysiologi (under omarbetning) 
Endodonti (under omarbetning) 
Käkkirurgi (under omarbetning)
Odontologisk radiologi
Oral protetik
Orofacial medicin (under omarbetning)
Ortodonti (under omarbetning)
Parodontologi (under omarbetning)
Pedodonti
Sällsynta diagnoser och syndrom

 

 

 

Kontaktperson

Utbildningssekreterare
Martina Florin
Tfn: 010-242 53 20
E-post:

Uppdaterad: 2019-04-05
Martina Florin, Folktandvårdens kansli, Folktandvården