Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Analyser som kan tas i Trombinrör med gel (RST-rör) på laboratorierna i Jönköpings län

RST (Rapid Serum Tube) är provtagningsrör som innehåller trombin för snabb koagulering av blodet. Detta är en förutsättning för att analysen kan utföras inom kortare tid. Rören rekommenderas för användning vid utredning av patienter på akutmottagningar.

RST-rör (trombinrör) bör inte användas hos patienter som behandlas med mycket höga doser av heparin eller andra trombinhämmare (APTT>200 s), eftersom det kan ge otillförlitliga analysresultat.

S-ALAT
S-ASAT
S-Albumin
S-ALP
S-Bilirubin
S-Bilirubin, konjugerat
S-Calcium
S-Calcium, korrigerat
S-CK
S-CRP
S-Cystatin C
S-Ferritin
S-Fosfat
S-GT
S-Haptoglobin
S-hCG
S-HDL-kolesterol
S-Järn
S-Kalium
S-Klorid
S-Kobalamin
S-Kolesterol
S-Kortisol
S-Kreatinin
S-LD
S-LDL-kolesterol
S-Litium
S-Magnesium
S-Natrium
S-Pankreasamylas
S-Paracetamol
S-Salicylat
S-Transferrin
S-Triglycerider
S-TSH
S-T4, fritt
S-T3, fritt
S-Urat
S-Urea

Provtagningshandboken
klinisk kemi

Tillbaka

Uppdaterad: 2018-01-29
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik