Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Inspirera andra med ert goda exempel

Gör ert arbete med Senior alert skillnad för de äldre? Vill ni sprida ert goda exempel genom att uppmärksammas på Senior alerts hemsida? Fyll då i frågorna nedan och beskriv så utförligt ni kan hur ni har lyckats i ert arbete. Vill ni hellre filma er berättelse med mobilen går det bra. Filmen och eventuella bilder skickas till 

Kontaktuppgifter
Bekräfta e-postadress *

 
 
Den vårdpreventiva processen och mätningar för fyra av områdena.
Frågor om ert arbete med Senior alert


Beskriv era rutiner/ert flöde för att få till alla steg i ert vårdpreventiva arbete. (Vad, hur, när och vem samt beskriv teamarbetet.)*

2.) Beskriv era rutiner för uppföljning av era resultat, d v s hur mäter ni att antalet fall, trycksår, viktnedgångar, ohälsa i munnen och besvär med blåsdysfunktion minskar?*

 3.) Ge exempel på förbättringsarbeten i ert arbete med Senior alert som ni har gjort utifrån vad ni har sett i era mätningar. Beskriv vad ni har testat och hur förändringen blir en förbättring för den enskilde äldre.* 

*Obligatorisk uppgift

Den vårdpreventiva processen
Uppdaterad: 2017-06-28
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion