Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp barn- och ungdomshälsa

Ordförande

Ann Grännö Alm, verksamhetschef
Barn- och ungdomsenheten Jönköpings län

Läkarrepresentanter primärvård

Karin Jönsson, distriktsläkare
Hälsans vårdcentral 1 Jönköping

Katarina Abrahamsson, distriktsläkare
Eksjö vårdcentral, Eksjö

Maria Martinsson Eckerström, distriktsläkare
Vråens vårdcentral, Värnamo

Läkarrepresentant specialistvård

Calle Nyholm, överläkare
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jönköpings län

Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare, verksamhetschef
Barnhälsovården, Regionens hus

Maria Birgerheim, specialistläkare
Barnskyddsteam

Camelia Ciacoi-Dutu, överläkare
Röntgen Jönköping

Peder Grip, överläkare
Röntgen Jönköping

Rehabiliteringsrepresentant

 

Sekreterare

Ann-Sofie Hjelm, vårdadministratör
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Ryhov

Apotekare

Jenny Krook, apotekare
Bankeryds vårdcentral

Publicerare

 

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Jonas Swanberg, överläkare (medicinsk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyte, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länsjukhuset Ryhov, Jönköping

Nora Grip, specialistläkare (röntgen)
Röntgen, Länssjukhuset Ryhov

 

Uppdaterad: 2021-05-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv