Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp hematologi

Ordförande

Jesper Aagesen, överläkare
Medicinkliniken, Jönköping

Läkarrepresentant primärvård

Karin Karlsson, distriktsläkare
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Läkarrepresentant slutenvård

Jesper Aagesen, överläkare
Medicinkliniken, Jönköping

Omvårdnadsrepresentant
Vakant

Rehabiliteringsrepresentant
Vakant

Apotekare

Anne Hiselius, klinisk apotekare
Folkhälsa och sjukvård

Sekreterare

Åsa Pettersson, vårdadministratör
Hälsans vårdcentral 2

Publicerare

 

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Anna Jonsson Henningsson, överläkare (medicinsk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyte, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Sandra Tautu, specialistläkare (röntgen)
Röntgen, Höglandssjukhuset, Eksjö

 

Uppdaterad: 2022-07-01
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv