Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Ledningskraft för god och säker vård

Enligt beslut i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp bjuds du som chef, tillsammans med representanter i din ledningsgrupp, in till "Ledningskraft för god och säker vård". Programmet bygger på Patientsäkerhetslag 2010:659, framförallt 3 kap.1-12§§ vårdgivarens skyldighet att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9(M och S) samt Nationell mall för Patientsäkerhetsberättelse.

Mål och syfte

Att ge stöd till ansvariga ledare och ledning att:

 • skriva patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen 2012 enligt nationell mall.
 • analysera olika resultat i ett mer övergripande perspektiv för ett utökat proaktivt arbetssätt.
 • arbeta fram en handlingsplan för år 2013 och framåt som bygger på lag, föreskrift, instruktioner samt kvalitetsindikatorer.
 • utöka arbetet med Säker vård – alla gånger och ge metodstöd.

Innehåll

 • Grunder för det systematiska kvalitetsarbetet
 • Uppföljning genom egenkontroll
 • Vårdgivarens ansvar och skyldighet
 • Säker vård – alla gånger
 • Kommunikationsplan
 • Patientsäkerhetskultur
 • GTT
 • Läkemedel
 • Patientmedverkan
 • STRAMA

Målgrupp

Förvaltningschefer, verksamhetschefer med ledningsteam i Region Jönköpings län.

Uppdaterad: 2020-12-01
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion