Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkemedel vid tobaksavvänjning

  • Förstahandsval: Nikotinläkemedel.
  • Andrahandsval: Zyban eller Champix.

Nikotinläkemedel

Enligt studier blir cirka dubbelt så många rökfria av de som använt nikotinläkemedel jämfört med de som inte använt dessa. Ju större nikotinberoende man har desto större nytta brukar man ha av nikotinläkemedel. Ett bra sätt att räkna fram nikotinberoendet är med Fagerströms 6 frågor:

Mätning av nikotinberoendet – Fagerströms beroendeskala (Pdf, nytt fönster)

Patienter med stort nikotinberoende kan behöva kombinera olika typer av nikotinläkemedel, exempelvis plåster och tuggummi. Liksom med andra läkemedel fordras tillräcklig dosering och behandlingslängd. Man brukar rekommendera två till tre månaders behandling och därefter nedtrappning. Vissa patienter kan dock fordra längre behandlingstid.

Rökande patienter som ligger inlagda på sjukhus har möjlighet att få hjälp med abstinensproblem med nikotinplåster. Nikotinläkemedel hjälper till att minska abstinensen.

Patienter med ulcerös colit bör trappa ner sin rökning och använda nikotinläkemedel för nedtrappning av nikotinet för att inte försämras i sin sjukdom.

Nikotinläkemedel och graviditet

Nikotin passerar till fostret och påverkar fostrets andningsmönster och cirkulation. Effekten på fostrets cirkulation är dosberoende. Gravida rökare och snusare bör därför alltid rekommenderas att sluta helt utan nikotinersättning. Om den gravida kvinnan absolut inte kan sluta röka eller snusa utan läkemedel kan man tillåta nikotinläkemedel, exempelvis tuggummi eller resoribletter/sugtabletter, som inte innebär nikotinpåverkan av fostret under hela dygnet. Detta är ändå att föredra framför fortsatt tobaksanvändning.
 

Olika beredningsformer

Tuggummi:

Relativt snabbt insättande effekt. Patienter som röker >15 cigaretter rekommenderas högsta styrkan. Viktigt med rätt tuggteknik (att inte tugga för snabbt). Man tuggar några gånger tills smaken börjar kännas, sedan får tuggummit vila i munnen en stund. Finns i styrkorna 2 och 4 mg. Det har tillkommit olika smaker hos olika fabrikat så att det nu finns citrus, mint, pepparmint, lakrits och frukt i de olika sortimenten.

Sugtabletter:

Ett alternativ till tuggummi om man har problem med att tugga. Även sugtabletten ska vila i kinden när man känner stark smak. Finns i styrkorna 1 och 2 mg.

Resoribletter:

Smälter under tungan inom 20-30 minuter.

Plåster:

För kontinuerlig tillförsel. Finns för 16 respektive 24 timmars användning. (Plåster som sitter på också under natten kan hos vissa ge sömnproblem.) Finns i tre olika styrkor.

Inhalation:

I första hand för de som vill bryta det vanemässiga hanterandet med cigaretterna.

Nässpray:

Ger snabbast effekt. Ger i början kraftig irritation i näsa och ögon. Detta brukar dock minska efter någon vecka.

Förskrivning

Endast nässpray fordrar recept, men om patienten får nikotinläkemedel på recept blir det billigare på apoteket för de större förpackningarna. För personer under 18 år krävs recept på alla nikotinläkemedel.

Zyban

Recept och kontakt med tobaksavvänjare krävs. En noradrenalin och dopaminåterupptagshämmare som ursprungligen är ett antidepressivum. Har i de få studier som finns gett ungefär fördubblad rökfrihet jämfört med placebo. Behandlingstid 7-8 veckor. Kontraindikationer är: epilepsi, faktorer som sänker kramptröskeln, bulimi, anorexi, bipolär psykisk sjukdom. Enligt Läkemedelsverket är Zyban ett andrahandsmedel på grund av biverkningar som muntorrhet, sömnstörningar, illamående, buksmärtor och i sällsynta fall allergiska reaktioner och kramper. Rådgivning, beteendestöd och uppföljning hos rökavvänjare är ett krav för att patienter ska få recept.

Dosering:

Insättning av Zyban sker en dryg vecka innan planerat rökstopp. 1 tablett x 1 i 6 dagar, därefter 1 tablett x 2. Zyban ingår i läkemedelsförmånen och är rabatterad om patienten har stöd från tobaksavvänjare.

Champix

Recept och kontakt med tobaksavvänjare krävs. Champix blockerar nikotinacetylkolinreceptorerna så att man inte får någon tillfredställelse av att röka. Samtidigt stimuleras dessa receptorer, vilket gör att röksuget minskar och att abstinenssymtom lindras.

Enligt en sammanställning från Cochrane har patienter som behandlas med Champix mer än dubbelt ökad chans att bli rökfria jämfört med placebo. Detta innebär att Champix är det mest effektiva läkemedlet vid tobaksavvänjning. Champix ingår i läkemedelsförmånen och är rabatterad om patienten har stöd från tobaksavvänjare.

Champix ska inte förskrivas till gravida eller ammande kvinnor.

Illamående är den vanligaste biverkan tillsammans med huvudvärk och sömnstörningar. Sätt ut behandling med Champix om patienten visar tecken på depression.

Dosering:

Champix ska sättas in någon vecka före rökstoppet och långsamt trappas upp: 0,5mg i 3 dagar, 0,5mg x 2 i 4 dagar, sedan fulldos 1mg x 2. Kuren är i 12 veckor. Patienter med hög risk för återfall kan med fördel trappa ner dosen innan utsättning.

Prisjämförelser

  • Champix, 12 veckors behandling - 2 170 kronor.
  • Zyban, 7-8 veckors behandling - 950 kronor.
  • Nikotinläkemedel, 3 månaders behandling - cirka 2 000 kronor.
  • Cigaretter, ½ paket/dag, 3 månader - cirka 2 000 kronor.

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Levnadsvanor - Tobak

Uppdaterad: 2018-05-23
Jesper Ekberg, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion