Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Mitralisstenos, Hemodynamisk betydelse

  Lindrig Måttlig Uttalad
Diastolisk medelgradient (mmHg) <5 5 - 10 >10
sPAP (mmHg) <30 30 – 50 >50
Tryckhalveringstid (ms) (MVA=220/t1/2)     >220
Klaffarea, MVA (cm2) >1.5 1.0 – 1.5 <1.0

sPAP= tryck i lilla kretsloppet, MVA=mitral valve area

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv