Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Symtom och klinisk bild

Erythema migrans

Erythema migrans börjar typiskt som en homogen ljusröd eller blåröd rodnad som successivt tilltar i storlek och efter en tid klarnar upp centralt och antar en ringform. Atypiska former förekommer, och det är ganska vanligt att patienten inte noterat det föregående fästingbettet. Vid hudrodnad efter fästingbett som överstiger en 5-kronas storlek rekommenderas antibiotikabehandling.

Neuroborrelios

Vid neuroborrelios är subakut meningit, sensorisk och/eller motorisk radikulit och besvärliga neuralgiska smärtor typiska symtom. Meningitsymtomen yttrar sig som huvudvärk och nackvärk. Radikulitsymtomen utgörs ofta av perifer facialispares, men kan också efterlikna till exempel lumbago-ischias, gallstenssmärtor, gastrit eller ”musarm”. Smärtorna beskrivs ofta som mest intensiva nattetid och är svårbehandlade med vanliga analgetika. Neuroborrelios har inte i alla fall föregåtts av något erythema migrans, och det är vanligt att man inte noterat något fästingbett. Vid oklar svår akut/subakut smärta under sommar och höst bör neuroborrelios och utredning med lumbalpunktion övervägas.

Borrelialymfocytom

Borrelialymfocytom bör misstänkas hos patienter med solitär, nodulär blåröd uppdrivning i huden, framförallt om den är lokaliserad till örsnibb eller mamill. Något vanligare hos barn än hos vuxna. Tänk på att malignitet kan vara en differentialdiagnos och överväg därför hudbiopsi för PAD i oklara fall.

ACA

ACA är i regel en blåröd missfärgning av huden och utvecklas långsamt under loppet av månader och år. Ofta förekommer även svullnad och perifer neuropati i området. Så småningom utvecklas hudatrofi. Vanligaste lokalisationen är fötter och underben men ACA förekommer även på händer och underarmar.

Mer information

Detta är en fördjupning till Borrelia, Fakta
Borrelia

Uppdaterad: 2021-02-26
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv