Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Uppföljning

Erythema migrans

Erythema migrans: Ingen uppföljning krävs.

Neuroborrelios

Neuroborrelios: Klinisk kontroll, förslagsvis efter 1 månad samt vid behov både tidigare och senare. Symtomen kan ibland progrediera under de första behandlingsdygnen. Ofta ses dock snabb effekt på meningitsymtom och radikulitsmärtor. Långsam effekt på motoriska symtom, till exempel facialispares. Kranialnervspareser bör även bedömas och följas upp av öron- eller ögonläkare.

Borrelialymfocytom

Borrelialymfocytom: Klinisk kontroll vid behov. Regress under veckor-månader.

ACA

ACA: Klinisk kontroll förslagsvis efter 1 månad. Missfärgningen försvinner successivt under veckor-månader, hudatrofin består.

Borreliaartrit

Borreliaartrit:  Snabb uppföljning med tanke på differentialdiagnoser. Då diagnosen är säkerställd, förslagsvis klinisk kontroll efter 1 månad. Informera om att kroniska och recidiverande artriter örekommer, intraartikulära steroider kan då bli aktuellt.

Borreliakardit

Borreliakardit: Uppföljning i samråd med kardiolog

Allmänt

Ospecifika symtom under konvalescentfasen efter antibiotikabehandling ses ibland vid olika manifestationer av borreliainfektion, exempel trötthet, led- och muskelvärk. Dessa symtom brukar successivt avklinga. Kvarstående neurologiska bortfall och andra resttillstånd efter genomgången adekvat antibiotikabehandling förekommer trots att infektionen läkt ut. Bortfallssymtomen (till exempel pares, hudatrofi, neuropati, artropati) orsakas oftast av irreversibel vävnadsskada. Patienter med uttalade restsymtom och där markant förbättring av symtomen uteblivit trots adekvat antibiotika behandling, bör genomgå en noggrann klinisk undersökning för att utesluta andra orsaker till symtomen.

Mer information

Detta är en fördjupning till
Borrelia

Uppdaterad: 2021-02-26
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv