Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

BPSD-team Värnamo

(Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom).

Ett BPSD-team finns tillgängligt via minnesmotagningen, GRK, Värnamo sjukhus.

Målsättning

Ambitionen är att utveckla och förbättra för de patienter som drabbas av BPSD problematik. Ett ökat och stärkt samarbete mellan aktuella vårdgivare. I erforderliga fall vara ett stöd för patienten dennes anhöriga och för vårdpersonal. Att vid behov kunna besöka och bedöma situationen på plats.

Aktuella patienter

De patienter som sedan tidigare har genomgått en minnesutredning och erhållit en diagnos. Behandlingsförsök och aktuella omvårdnadsåtgärder har ej fungerat tillfredställande.

Personalstruktur

Kontakterna kommer att ske genom sjuksköterskorna på minnesmottagningen.

Arbetssätt

BPSD-teamet finns tillgängligt vardagar klockan 08:00 till klockan 16:00 gällande sjuksköterska. En kontakt/vårdbegäran till BPSD-teamet kan ske via ansvarig läkare, distriktssköterska eller sköterska inom kommunal verksamhet. Förhoppning är att kunna ge möjlighet till stöd, råd och handledning. I erforderliga fall möjlighet till besök hos patienten inom 48 timmar av sjuksköterska från minnesmottagningen. Vid behov diskussion inom teamet på minnesmottagningen kring aktuell patient och situation.

Rekommendera förslag på åtgärder till ansvarig läkare eller sköterska. Ändringar av läkemedelsordinationer och omvårdnadsåtgärder ombesörjs av för patienten ordinarie läkare eller sköterska.

En uppföljande kontakt med remittenten kring de eventuellt rekommenderade ordinationerna och omvårdnadsåtgärderna.

Kontakt

Remittenten tar kontakt med sjuksköterska på BPSD-teamet via telefon:

Geriatriska mottagningen 010-244 76 60.

Vid akuta behov ta kontakt enligt ovan.

Mer information

 

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv