Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkemedel som kan ge upphov till konfusion/riskläkemedel till äldre

Läkemedel som kan ge konfusion

  • Antikolinerga läkemedel

  • Bensodiazepiner

  • Antihistaminer

  • Glukokortikoider

  • Opioider

  • Antiepileptika

  • Tricykliska antidepressiva

  • Medel vid Parkinsons sjukdom

  • Neuroleptika

 

Riskläkemedel till äldre

Var god se Riskläkemedel till äldre 

Mer information

Detta är en fördjupning till Demens

Uppdaterad: 2018-09-19
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv