Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Kirurgisk behandling vid godartade prostatabesvär

 

  • TURP – Transuretral resektion av prostata, "hyvling". Standardoperation vid måttlig till kraftig förstoring av prostata. Operationstid cirka 1 timme. Hel bedövning eller spinalbedövning. Vårdtid 1–2 dygn.
  • Blåshalsincision – TUIP – Transuretral incision av prostata. Operation vid mindre prostatakörtel som ger ett avflödeshinder. Operationstid cirka 15 minuter. Hel bedövning alterantivt spinalbedövning. Vårdtid 1–2 dygn, alternativt dagkirurgisk operation.
  • Öppen prostataoperation – TVP (Transvesikal adenomenukleation) alternativt Millin operation vid mycket stor prostata > 100 gram. Operationstid cirka 1 timme. Hel bedövning eventuellt med spinalbedövning. Vårdtid 5–8 dygn.
  • TUMT – Transuretral mikrovågsterapi – värmebehandling. Alternativ behandling om operation inte är lämplig. Operationstid 10–20 minuter. Lokalbedövning. Dagkirugisk behandling.

Postoperativ kontroll efter 3 månader. Utvärderas via brevenkät som i förekommande fall följs upp av ett besök vid urologmottagningen.

Mer information

Detta är en fördjupning till Fakta Nedre urinvägssymtom (LUTS).

Uppdaterad: 2018-05-24
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv