Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Symtom som kan vara svårbedömda

  • Yrsel; beror vanligtvis inte på stroke. Sannolikheten för stroke stärks om yrseln är förenad med andra neurologiska symtom som till exempel dubbelseende, gångsvårigheter, hvuvudvärk, varierande grad av hemipares.
  • Huvudvärk; hastigt påkommen intensiv huvudvärk utan karakteristiska strokesymtom kan vara första tecknet på subaraknoidalblödning. Ensidig huvudvärk kan också vara utlöst av såväl hjärninfarkt som intrecerebral blödning. I dessa fall föreligger förutom huvudvärk något annat karakteristiskt strokesymtom.
  • Ögonsymtom; Patienter som insjuknar i akut hemianopsi kan ha en infarkt i carotis eller verterbro basilaris territoriet. Patienter som drabbas av bestående synnedsättning på ena ögat och som inte har några andra karakteristiska strokesymtom bör primärt handläggas av ögonläkare. Tillslutning av artär i ögats näthinna (retinal artär ocklusion) är mer ovanlig och ingår inte i strokebegreppet men ur praktisk synvinkel (utredning, behandling) är detta jämställbart med TIA inom carotis-territoriet.
    Patienter med central ventrombos behöver inte utredas med avseende på eventuell storkärlssjukdom eller kardiell embolikälla.
  •  Kramper; Några få procent av de som drabbas av stroke får kramper vid själva insjuknandet.

Mer information

Detta är en fördjupning till Stroke/TIA

Uppdaterad: 2018-11-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv