Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Primär utredning

 • Anamnes och status, somatiskt och neurologiskt
 • Laboratorieprover
  Hb, LPK, SR, B-Glukos, lipidstatus + eventuellt annat vid behov.
 • CT-hjärna
 • MR-hjärna vid misstanke om hjärnstamsinfarkt och vid differential diagnostisk utredning.
 • Duplex halskärl 
  Utförs på alla patienter som, under senaste 6 månaderna, drabbats av minor stroke eller TIA med symtom härrörande från carotisterritoriet och som bedöms vara i skick för eventuellt operativt ingrepp. Syftet är att upptäcka täta carotisstenoser som med framgång kan opereras.
 • CT halsangiografi
  Utförs akut vid "Rädda hjärnan larm" och vid misstanke om dissektion i precerebrala kärl.
 • EKG
 • UKG
  Vid förekomst av förmaksflimmer som en säker embolikälla är undersökning med UKG sällan indicerad. UKG genomförs vid nyligen genomgången hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller misstanke om annan kardiell genes men enbart om aktuella eller förväntande fynd kan komma att påverka fortsatt terapi/handläggning. Undersökningen bör rutinmässigt ingå i utredningen av hjärninfarkt hos yngre individer (45-55 år) om annan orsak till hjärninfarkten inte framkommit, s.k. kryptogen stroke, i dessa fall kan TEE (transesofagalt eko) vara nödvändigt för att fastställa en eventuell kardiell embolikälla.

Mer information

Detta är en fördjupning Stroke/TIA

Uppdaterad: 2018-11-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv