Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Aktivitet

Viktigt att så tidigt som möjligt påbörja mobilisering utifrån en teambaserad grund för att motverka komplikationer och säkerställa en god rehabilitering. Nedsatt rörelseförmåga, styrka och balans, känsel, yrsel, trötthet och varseblivning kan medföra ökad risk för fallolyckor. Viktigt med en tidig riskbedömning. Uppkomna fall bör utredas eftersom fall tenderar att återkomma hos samma person. Fall ska alltid rapporteras och avvikelserapport skrivas. 

Uppdaterad: 2018-12-12
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv