Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Andning/cirkulation och andra vitala funktioner

Framförallt i det akuta skedet kan dålig saturation, förändrat andningsmönster, svängande blodtryck och hjärtfrekvens, feber, hyperglykemi, kramper och förändrad medvetandegrad förekomma. Kontinuerlig övervakning sker i den akuta fasen och omfattar regelbunden bedömning av ovanstående samt kommunikationsförmåga och pareser. Detta sker för att snabbt kunna identifiera förändringar som kan påverka omvårdnaden och behandlingen. 

Uppdaterad: 2018-12-12
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv