Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Elimination

Insjuknande i stroke kan ge obalans i blås- och tarmfunktion. Svårigheter att tömma urinblåsan, urinretention, ofrivilligt urinläckage, inkontinens, kan vara en följd av skadan i hjärnan, men också i det akuta skedet var tillfällig och övergående minskad rörelseförmåga, störningar i signalsystemet till tarmen och förändrade matvanor kan medföra förstoppning. För att tarmen ska fungera bedöms behovet av laxantia, samt vårdpersonalen hjälper patienten att hitta fungerande tarmtömningsrutiner och att vätskeintaget är rikligt. Eventuella diarreér ska utredas. 

Mer information

Detta är en fördjupning till Stroke/TIA

Uppdaterad: 2018-12-07
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv