Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Kommunikation

Kommunikationsproblem vid stroke är vanliga. Det kan vara den språkliga förmågan som drabbats, vilket sker framförallt vid vänstersidiga skador. Det kan bli svårt att uttrycka sig i tal och skrift, samt förståelsen av talat språk och det man läser kan påverkas i olika grad.

Vid stora svårigheter att uttrycka sig: Skriv ned möjliga alternativ som patienten kan peka på, varav ett alternativ ska vara tomt. Använd gester och föremål/bilder, be patienten visa. Sök aktiv bekräftelse från patienten att man uppfattat honom/henne korrekt. Vid svårigheter att uppfatta och förstå det som sägs: Ge tydliga och enkla instruktioner. Skriv ned nyckelord till det du säger. Skriv sammanfattningar. Sök aktiv bekräftelse från patienten att han/hon förstått.

Vid högersidiga skador kan det istället vara problem med turtagning i samtalssituationen och att tolka känslouttryck och bildligt tal.

Svårigheter att göra sig förstådd kan även ske vid påverkan på artikulation och röststyrka. För att underlätta kommunikationen vid dysartri kan man pröva om patienten kan skriva eller peka på bokstavstavla. Vid misstanke om tal- och språksvårigheter kontaktas logoped.
 

Mer information

Detta är en fördjupning till Stroke/TIA

Uppdaterad: 2018-12-12
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv