Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Degenerativ meniskskada, behandlingsriktlinjer

Behandling

Konservativ behandling

Besvär <1 månad och inga låsningar/upphakningar

Direkt till sjukgymnast.
Meniskskada, Fysioterapi, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län (nytt fönster)

Vid besvär >1 månad och/eller vid låsning/upphakning

  • Röntgen för att utreda eventuell osteonekros/osteochondrit, fri kropp eller artros.
  • Direkt till sjukgymnast.
    Meniskskada, Fysioterapi, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län (nytt fönster)
  • Om fortsatta besvär efter 3-5 månader - remiss till ortopedläkare som bedömer fortsatt behandling och/eller MR-undersökning om patient är <50 år.
  • Artroskopi är framför allt aktuellt vid yngre åldrar. Undersökning har visat att max 20% blir förbättrade efter artroskopi vid ålder >50 år. Indikationen för kirurgi vid degenerativ meniskskada är relativ. Tydliga menisksymtom kan utgöra en grund för ställningstagande till artroskopi.
  • Vid smärta som enda symtom samt vid tydliga artrostecken bör sjukgymnastisk behandling prövas i första hand.

Kirurgisk behandling

Se Meniskskada, Fysioterapi, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län (nytt fönster)

Uppföljning

Uppföljning via sjukgymnast i primärvård.

Kvalitetsindikatorer

KOOS-utvärdering

Mer information

Detta är en fördjupning till Icke traumatiska knäbesvär

Uppdaterad: 2019-11-27
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv