Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Knäledsartros – behandlingsriktlinjer

 

Behandling


Konservativ behandling

Sjukgymnastiska riktlinjer vid knäledsartros

Kirurgi

Generellt kan sägas att man vill skjuta på protesoperation så länge patienten kan klara sig utan. Medelåldern för knäartros är lägre än för höftartros och den konservativa behandlingen bör vara uttömd. Vid operation hos yngre individ kommer operation sannolikt behöva göras om även om en totalprotes har mycket god livslängd. Resultatet vid en senare reoperation är ej lika förutsägbart.

Det är svårt att ställa upp strikta regler för när en protesoperation skall göras. Det beror bland annat på smärta, funktionsnedsättning, allmäntillstånd och inte minst vilka funktionskrav som patienten har. Hög ålder är ingen kontraindikation utan det är allmäntillståndet som avgör operationsrisken.
Om man ändå skall ge någon ledning: Minst grad II artros, enligt Ahlbäck, röntgenologiskt. Betydande vilosmärta eller nattlig smärta som inte kuperas med analgetika (förutom stark opioid) och /eller påtaglig belastningssmärta med gångsträcka mindre än 1 km.

Artroskopi

Utförande: Vid artros kan man artroskopiskt rensa bort eventuella fria kroppar, ta bort brosk och benpåbyggnader i och runt leden och ta bort degenerativa meniskdelar. Detta har kallats för ledtoalett.
Indikation: Vetenskapligt finns inget stöd för sådan behandling och den bör undvikas. I enstaka fall kan artroskopi användas för att inspektera brosk inför val av större ingrepp så som halvprotes (unikompartmentell protes) eller tibiaosteotomi där man är beroende av friskt brosk på ena sidan av leden.

Valgiserande tibiaosteotomi

Utförande: Beningrepp där man vinklar om proximala tibia. Man sågar av proximala tibia och tar antingen ut en kil av benet (closing wedge) eller öppnar upp och lägger in ben/konstmaterial (open wedge). Tibia vinklas därmed om så att belastningen i knäleden förskjuts till den sidan i knäleden som har oskadat brosk. Man fixerar sedan osteotomin med metallplatta och skruvar. Man kan också göra operationen som en distraktionsosteogenes med extern fixation som successivt skruvas ut och därmed vinklar om leden.
Indikation: Lämpar sig på yngre med endast medial gonartros, bevarat främre korsband och där knäleden ej redan står i valgus. I många fall kan operationen ge god symtomlindring och skjuta en protesoperation ett antal år. Enstaka fall även vid lateral artros.

Unicompartmentell knäprotes

Utförande: Knäledens funktion liknar mer den ursprungliga ledens funktion efter denna operation än efter totalplastik. Dock kan halvprotesen behöva bytas till helprotes om det senare utvecklas en symtomgivande lateral artros.
Indikation: Används när medial artros finns men laterala broskytan är frisk. Korsbanden skall vara hela och det får ej finnas symtomgivande femoropatellar artros.

Enbart patellaprotes

Utförande: Plastkomponent cementeras under knäskålen och metalldel på framsidan av femurkondylerna.
Indikation: Solitär femoropatellär artros med kraftiga besvär. Ganska ovanlig operation.

Totalprotes

Utförande: Ledytorna avsågas på tibia och femur och en metallkomponent cementeras på femursidan och en plastdel (med metallbotten) på tibiasidan.
Indikation: Vid artros i både mediala och laterala delen av knäleden. Bakre korsbandsskada är en försvårande omständighet som man måste ta hänsyn till.

Uppföljning

Opererande klinik ansvarar för initiering av rehabilitering. Sjukgymnast i primärvård ansvarar för fortsatt postopertiv rehabilitering.

Kvalitetsindikatorer

Uppföljning vid opererande klinik, utifrån FAS (Functional Accessment System) och Oxford Knee Score preoperativt och ett år postoperativt.

Resultat av FAS och Oxford Knee Score

Nationella knäartrosplastikregistret, årsrapporter (nytt fönster)

Värdekompass knäartros, Jönköpings sjukvårdsområde (begränsad läsbehörighet, Powerpoint, nytt fönster)

Mer information

Detta är en fördjupning till Icke traumatiska knäbesvär

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv